Место Страна Имя Результаты стрельбы Промахи Время Отставание
1 CHN ZHANG Y. 12 0+0+0+1 1 22:40.9
2 RUS VORONINA T. 8 0+0+0+1 1 22:48.5 +7.6
3 UKR SEMERENKO Vita 6 1+1+0+0 2 22:50.4 +9.5
4 RUS KUKLINA L. 13 2+0+0+0 2 23:01.4 +20.5
5 UKR ZHURAVOK Y. 10 0+0+1+0 1 23:02.0 +21.1
6 CZE CHARVATOVA L. 2 1+1+0+3 5 23:09.4 +28.5
7 BLR KRYUKO I. 14 1+1+0+1 3 23:13.7 +32.8
8 UKR MERKUSHYNA A. 5 0+1+0+1 2 23:16.8 +35.9
9 UKR BLASHKO D. 3 2+1+2+0 5 23:16.9 +36.0
10 RUS REZTSOVA K. 4 2+1+0+2 5 23:22.0 +41.1
11 UKR SEMERENKO Valj 9 1+0+4+0 5 23:24.0 +43.1
12 BLR SOLA H. 17 1+1+1+2 5 23:28.7 +47.8
13 RUS SLIVKO V. 7 0+2+1+0 3 23:42.1 +1:01.2
14 UKR ABRAMOVA O. 15 0+0+2+2 4 23:51.0 +1:10.1
15 CHN TANG J. 11 2+1+0+1 4 24:01.4 +1:20.5
16 BLR KRUCHINKINA E. 19 1+2+0+1 4 24:07.3 +1:26.4
17 LAT BENDIKA B. 21 1+2+0+0 3 24:16.0 +1:35.1
18 KOR FROLINA A. 16 2+0+2+2 6 24:37.1 +1:56.2
19 RUS GLAZYRINA E. 1 1+2+1+2 6 24:50.3 +2:09.4
20 KAZ VISHNEVSKAYA G. 18 2+2+1+2 7 25:02.3 +2:21.4
21 BLR KRUCHINKINA I. 23 2+0+2+1 5 25:12.9 +2:32.0
22 KAZ BELCHENKO Y. 22 1+0+2+0 3 25:32.9 +2:52.0
23 LTU KOCERGINA N. 25 2+0+0+3 5 25:38.7 +2:57.8
24 SVK POLIAKOVA T. 24 3+2+1+0 6 25:48.3 +3:07.4
25 RUS DMITRIEVA O. 30 0+1+2+2 5 25:49.4 +3:08.5
26 CHN ZHANG Z. 20 2+4+2+1 9 26:01.2 +3:20.3
27 KOR KO E. 26 1+0+1+1 3 26:11.2 +3:30.3
28 CZE TKADLECOVA A. 28 1+1+1+2 5 26:20.3 +3:39.4
29 CZE HORKA L. 32 1+1+2+3 7 27:02.1 +4:21.2
30 KOR PARK J. 31 2+0+1+2 5 27:30.9 +4:50.0
31 MDA GHILENKO A. 27 1+5+2+3 11 27:33.5 +4:52.6
10001 KOR KIM S. 29 2+1+3 LAP
10002 LTU LESCINSKAITE G. 33 DNS
Поделиться: