Место Страна Имя Результаты стрельбы Промахи Время Отставание
1 UKR SEMERENKO Valj 3 0+0+0+0 0 15:58.8
2 CZE CHARVATOVA L. 29 0+0+1+0 1 15:58.9 +0.1
3 RUS GLAZYRINA E. 7 0+0+0+0 0 15:59.2 +0.4
4 BLR ALIMBEKAVA D. 2 0+1+0+0 1 16:01.3 +2.5
5 UKR BLASHKO D. 1 1+1+0+0 2 16:04.4 +5.6
6 CHN ZHANG Y. 13 0+0+0+0 0 16:04.7 +5.9
7 KAZ VISHNEVSKAYA G. 25 0+0+0+0 0 16:11.4 +12.6
8 UKR SEMERENKO Vita 4 1+0+0+0 1 16:11.9 +13.1
9 RUS KUKLINA L. 12 1+0+0+0 1 16:12.6 +13.8
10 LAT BENDIKA B. 5 0+1+0+0 1 16:13.2 +14.4
11 CHN TANG J. 15 0+0+0+0 0 16:20.9 +22.1
12 BLR SOLA H. 20 2+0+0+0 2 16:24.6 +25.8
13 RUS REZTSOVA K. 21 0+1+0+1 2 16:38.6 +39.8
14 RUS SLIVKO V. 8 0+0+0+1 1 16:41.0 +42.2
15 LTU KOCERGINA N. 26 1+0+0+0 1 16:49.7 +50.9
16 CZE TKADLECOVA A. 16 0+0+1+0 1 16:51.1 +52.3
17 KOR KO E. 22 0+0+0+0 0 16:53.9 +55.1
18 UKR ABRAMOVA O. 14 0+0+2+0 2 16:53.9 +55.1
19 KAZ BELCHENKO Y. 30 0+0+0+0 0 16:58.7 +59.9
20 SVK POLIAKOVA T. 19 0+0+2+0 2 17:03.3 +1:04.5
21 BLR KRYUKO I. 9 1+1+1+0 3 17:05.7 +1:06.9
22 UKR ZHURAVOK Y. 10 2+0+0+0 2 17:09.7 +1:10.9
23 RUS VORONINA T. 6 0+0+0+1 1 17:12.7 +1:13.9
24 BLR KRUCHINKINA E. 27 1+0+0+2 3 17:18.9 +1:20.1
25 CHN ZHANG Z. 17 0+0+0+2 2 17:25.7 +1:26.9
26 UKR MERKUSHYNA A. 18 1+0+0+0 1 17:33.8 +1:35.0
27 MDA GHILENKO A. 23 3+0+0+0 3 17:36.1 +1:37.3
28 LTU LESCINSKAITE G. 28 0+0+1+0 1 17:47.2 +1:48.4
29 RUS DMITRIEVA O. 11 0+2+3+2 7 18:21.2 +2:22.4
30 BLR KRUCHINKINA I. 24 3+1+2+1 7 18:42.2 +2:43.4
Поделиться: